ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 (หลักสูตร 51)

0
1435
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 (หลักสูตร 51)

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 (หลักสูตร 51)

ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ 1

วิทยาศาสตร์ 2

ประวัติศาสตร์

พระพุทธศาสนา

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ดนตรี-นาฏศิลป์

ทัศนศิลป์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวโหลดได้ที่ด้านล่าง

 

12.VOC_P1 (1)

12.VOC_P1

11.ART_P1

10.MUS_P1

9.HE_P1

8.EN_P1

7.BUD_P1

6.HIS_P1

5.SCI2_P1

4.SCI1_P1

3.MATH_P1

2.TH2_P1 1.THp1

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here