ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 1

0
1288
>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาในการทดสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์krunews.com จึงขอนำข้อสอบที่ สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท. จัดทำขึ้นเป็นข้อสอบมาตรฐานชั้นปีมาให้คุณครู ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ได้นำไปทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนครับ

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป. 1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here