คณะพลศึกษา มศว.องครักษ์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน -16 ตุลาคม 2562

0
341
คณะพลศึกษา มศว.องครักษ์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน -16 ตุลาคม 2562
คณะพลศึกษา มศว.องครักษ์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน -16 ตุลาคม 2562

คณะพลศึกษา มศว.องครักษ์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน -16 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2016
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางการปกครอง การบริหาร บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน -16 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ (037) 395-162

ประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here