สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปวส.-ป.ตรี

0
317
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปวส.-ป.ตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปวส.-ป.ตรี
เรียบเรียงโดย krunews.com
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้1
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร 

ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
อัตราเงินเดือน :    13800 บาท
ประเภท :    บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here